Slide background

Casína

Turnaja

Poker

Black Jack

Ruleta

Jackpot

Cash games

Rebuy Stars

Slide background

Casína

Turnaja

Poker

Black Jack

Ruleta

Jackpot

Cash games

Rebuy Stars

Holding

Company is part of the Rebuy Stars group

CZECH REPUBLIC

 

Rebuy Stars Holding a.s.

Company ID: 24229130

Tax ID: CZ24229130

K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

B 17939 registered at the Municipal Court in Prague

 

Rebuy Stars Office a.s.

Company ID: 24228486

Tax ID: CZ24228486

K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

B 17933 registered at the Municipal Court in Prague

 

Lucky Money a.s.

Company ID: 27205746

Tax ID: CZ27205746

K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

B 9713 registered at the Municipal Court in Prague

SLOVAKIA

 

Rebuy Stars Lottery s.r.o.

Company ID: 36 721 492

Zámocká 30, 811 01  Bratislava

43946/B – Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.12.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Rebuy Stars Slovakia a.s.

Company ID: 35 951 486

Trnavská cesta 67, 821 01  Bratislava

3673/B – Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.07.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č.N 246/2005, Nz 34667/2005, NCRls 34177/2005 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Rebuy Stars s.r.o.

Company ID: 46 329 684

Lazaretská 31, 811 09 Bratislava