Simply poker

Sázky

Veškeré sázky musí odpovídat minimům a maximům hry u příslušného hracího stolu, na kterém se hraje. Minimální a maximální sázky platí pro vstupní, úvodní sázky.

Sezení u stolu

Místa sezení u stolu při hře 3 Card Poker jsou vyhrazena pouze hráčům.

Karty

U každého hracího stolu hry 3 Card Poker bude používán pouze jeden balíček karet. Tyto karty se budou měnit přibližně každou hodinu nebo podle rozhodnutí vedení. Před začátkem hry se tyto hrací karty rozloží po stole a důkladně se promíchají způsobem „Shemmy Shuffle“, čímž se zajistí, že jsou mezi sebou důkladně promíchány. Pak promíchané karty utvoří hromádky, které se promíchají vzájemným vsouváním do sebe „Riffle Shuffle“. Tento způsob míchání se bude opakovat na konci každé hry. Má-li vedení casína podezření, že byly porušeny postupy při míchání karet, pak si společnost vyhrazuje právo prohlásit hru za neplatnou a nevyplatit výplaty (výhry) hráčům.

Casino je oprávněno používat k míchání karet elektronické míchací zařízení.

Hodnoty karet

Všechny karty se počítají podle jejich lícové hodnoty.

Hra

Hra je určena pro šest (6) hráčů. Hraje se s jedním balíčkem 52 karet.

Sázky

Dealer (rozdávající krupiér) vyzve hráče, aby umístili své sázky na místo označené jako Ante tak, že oznámí „umístěte své sázky, prosím“.

Bonus

 • Hráči mají před rozdáním karet možnost umístit svou sázku i na pole BONUS. Tato sázka je na rozdíl od sázky Ante nepovinná. Je pouze na hráčově rozhodnutí, jestli BONUS vsadí nebo ne.
 • Výhry (výplaty) jsou závislé na hodnotě (síle) kombinace. BONUS vyhrává vždy, má-li hráč mezi svými třemi (3) kartami minimálně jeden (1) pár. Další výhry (výplaty) viz. tabulka níže.
 • BONUS není povoleno vsadit bez toho, aby hráč umístil sázku na pole Ante.
 • Umístěné sázky musí odpovídat minimu / maximu hry u příslušného stolu. Sázky a žetony různých hodnot musí být umístěny tak, že žeton nejvyšší hodnoty musí být vespod a žeton s nejnižší hodnotou nahoře. Jakmile byly sázky umístěny, rozdávající oznámí „ již žádné další sázky, děkuji Vám“. Od tohoto okamžiku již nelze přidávat nebo odstraňovat žádné sázky z pole Ante nebo BONUS.
 • Dealer zamíchá předepsaným způsobem karty a potom každému hráči rozdá postupně 3 karty. Sobě dealer rozdá taktéž 3 (tři) karty (obrázkem dolů). Tyto své karty umístí doprostřed stolu.
 • Dostane -li hráč nebo rozdávající nesprávný počet karet, pak se vyhlásí nesprávné rozdání.
 • Karty se před novým rozdáním promíchají.
 • Odkryje-li se nějaká hráčova karta nebo karta rozdávajícího z jakéhokoliv důvodu, pak se vyhlásí nesprávné rozdávání. Karty se před novým rozdáváním promíchají.
 • Nyní se mohou hráči podívat na své 3 (tři) karty a mohou učinit tato rozhodnutí:
  • Fold – hráč se rozhodne, že nebude ve hře pokračovat. Dealer vezme hráčovu sázku z pole Ante a rovněž sázku z pole BONUS (byla-li vsazena). Tím tato hra pro hráče končí.
  • Play – hráč se rozhodne, že ve hře bude pokračovat. Hráč musí vsadit vždy stejnou částku (kterou vsadil na pole Ante) na pole Play.
 • Až se všichni hráči rozhodnou jak budou postupovat dál, otočí dealer všechny 3 (tři) karty co má před sebou obrázkem nahoru.
 • V tento moment se dealer (rozdávající) musí být schopen kvalifikovat, aby mohl pokračovat ve hře.
 • K tomu, aby se kvalifikoval, musí mít dealer dámu nebo lepší kombinaci (queen high).

Možné situace:

 • Dealer se nekvalifikuje (nemá min. dámu nebo lepší). Hráči bude vyplacena sázka Ante v poměru 1:1, sázka Play zůstane nevyplacena.
  Dealer se kvalifikuje. Hráčovy karty budou porovnány s kartami dealera, vyšší kombinace vyhrává. Pořadí (síla) pokerových kombinací je uvedena níže.
 • Pokud má hráč vyšší pokerovou kombinaci, dealer vyplatí Ante a Play vždy v poměru 1:1. Má-li dealer vyšší pokerovou kombinaci, hráč prohrává a dealer vezme sázky Ante a Play.
 • Situace, kdy jak hráč, tak i dealer, mají stejnou nejvyšší kartu se řeší porovnáním druhé, případně i třetí karty aby se určil vítěz hry. Např. dealer i hráč mají dvě (2) šestky, dealerovou další kartou je trojka (3), hráčovou čtyřka (4). Hráč vítězí, protože 4 je lepší (silnější) než 3. Pokud má hráč i dealer stejně silnou kombinaci, sázky Ante i Play zůstanou nevyplaceny a zůstávají hráči do další hry. Jedná se o tzv. Push (remíza).
 • Pokud má hráč ve svých třech (3) kartách postupku (straight) nebo vyšší kombinaci obdrží hráč bonusovou výplatu (Ante Bonus) bez ohledu na sílu dealerových karet. Např. hráč má tyto karty: 4, 5, 6 v různých barvách. Dealer má 7, 8, 9 v různých barvách. Hráč prohraje sázky Ante i Play protože dealerova kombinace je silnější, nicméně Ante Bonus mu bude vyplacen, protože postupka je výherní kombinací Ante Bonusu.
 • Sázka BONUS bude vyplacena vždy, pokud bude mít hráč mezi svými třemi (3) kartami minimálně jeden (1) pár. Pokud hráč min. jeden (1) pár nemá, sázka prohrává a dealer ji vezme z pole BONUS.

Příklady herních možností (od nejslabší po nejsilnější)

 • Vyšší karta (High card)
  Tři různé karty, které netvoří žádnou z následujících kombinací.
 • Jeden pár (Pair)
  Jakékoliv dvě karty stejné hodnoty, např. dva králové.
 • Barva (Flush)
  Jakékoliv tři karty stejné barvy bez ohledu na posloupnost hodnoty, např. tři karty kárové barvy.
 • Postupka (Straight)
  Jakékoliv tři karety s postupnou hodnotou bez ohledu na barvu, např. čtyřka, pětka, šestka.
 • Tři stejného druhu (Three of a Kind)
  Jakékoliv tři karty stejné hodnoty, např. tři karty s hodnotou 5.
 • Postupka v barvě (Straight Flush)
  Jakékoliv tři karty s postupnou hodnotou od stejné barvy, např. srdcová šestka, sedmička a osmička.

Výplaty

 • Ante Bonus
 • Postupka (straight) 1:1
 • Tři stejného druhu (three of a kind) 4:1
 • Postupka v barvě (straight flush) 5:1

Bonus

 • Pár (pair) 1:1
 • Barva (flush) 3:1
 • Postupka (straight) 6:1
 • Tři stejného druhu (three of a kind) 30:1
 • Postupka v barvě (straight flush) 40:1

Závěrečná ustanovení

Personál kasina bude s radostí informovat hráče o pravidlech hry. Nesmí však za žádných okolností radit hráči (hráčům) jak vsázet. Personál rovněž tak nesmí umožnit hráči (hráčům) vyhrávat nečestným způsobem. Má-li vedení kasina podezření, že k tomu došlo, je oprávněno považovat sázky za neplatné a výplaty sázek zadržet nebo nevyplatit.

Ve spojení s hrou není povoleno používat jakékoliv mechanické nebo elektronické pomůcky jako jsou telefony, počítače, vysílačky, kalkulačky apod. Má -li vedení kasina podezření, že se takové prostředky používají, pak má právo prohlásit hru za neplatnou a zadržet resp. nevyplatit výplaty hráči (hráčům).

Vedení kasina si vyhrazuje právo ukončit hru a prohlásit ji za neplatnou a rovněž tak nevyplatit sázky, existuje-li důvod se domnívat, že pravidla hry byla jakkoliv porušena hráčem (hráči) anebo i personálem.