Pravidla turnajů

Začátek turnajů

Turnaje pořádané naší klubem začínají vždy v předem stanovený čas (19:00)

Hráči si sedají na místa u stolu, která si vylosovali.

Před začátkem každého turnaje je na jednom, zpravidla prvním stole, losována pozice dealera. Každý z hráčů dostane kartu lícem navrch. Hráč s nejvyšší kartou získává pozici dealera. V případě stejné hodnoty karet u více hráčů rozhoduje barva karty od nejvyšší v pořadí: spades (listy), hearts (srdce), diamonds (káry), clubs (kříže).

Průběh turnajů

Všichni hráči musí vkládat povinné sázky (small blind, big blind, případně ante). Pokud hráč opustí stůl, bude mu povinná sázka vložena automaticky (dealerem). Hráči, který nebude před rozdáním první karty na svém místě, bude jeho karta automaticky složena.

Pauzy během turnaje jsou většinou po hodině a půl či dvou hodinách.

Pokud u některého stolu je menší počet hráčů, jsou hráči přesazováni floormenem tak, aby u každého stolu byl stejný počet hráčů (resp. u žádného stolu nesmí být o 2 hráče víc než u stolu jiného). Vždy je přesouván hráč od stolu s nejvyšším počtem účastníků, který v příští hře bude vkládat big blind. Přesouvaný hráč se usadí na nové místo tak, aby co nejdříve (pokud je to možné) platil big blind.

Jakmile klesne počet hráčů na násobek devíti (9, 18, 27..), je stůl s nejvyšším pořadovým číslem zrušen a hráči z něj jsou přesazeni na volná místa k ostatním stolům pomocí losu. Může proto dojít k situaci, že některý z hráčů bude vkládat big blind, přestože tuto povinnost měl i na svém předchozím stole v minulé hře.

Při sesazování na final table (finálový stůl) jsou losována všechna místa, stejně tak i hráč, který bude začínat na pozici dealera.

Ukončení turnajů

Hráč je z turnaje vyřazen ve chvíli, kdy přijde o všechny své žetony (kromě re-entry turnajů).

Pokud v jednu chvíli vypadnou na stejném stole 2 hráči, hráč s vyšším počtem žetonů před zahájením partie se umístí na vyšší pozici. Pokud se dva hráči umístí na stejném místě (jsou vyřazeni u stejného stolu a měli stejný počet žetonů) jejich případné výhry na obou místech se sečtou a každý dostane polovinu.

Až zbývají poslední 2 hráči v turnaji, ten, který měl vkládat big blind tak učiní, druhý hráč vkládá small blind a zároveň získává pozici dealera. Small blind (dealer) se před flopem vyjadřuje jako první, v dalších kolech sázení vždy jako druhý.

Všechny turnaje končí v okamžiku, kdy jeden z hráčů získá všechny žetony. Výjimku tvoří případné kvalifikace na jiný turnaj, kdy může být turnaj ukončen s více jak jedním vítězem.

Herní etika

Hráči jsou povinni respektovat herní etiku, stejně jako se vyvarovat jakýchkoli nevhodných či urážlivých výroku směrem k ostatním hráčům či dealerům. Porušování těchto pravidel může vyústit ve vyloučení z turnaje bez možnosti vrácení vkladu.

Základní typy turnajů

Freezeout – turnaj, ve kterém dostane každý z hráčů stejný počet žetonů bez možnosti dalšího dokupování. Když o své žetony přijde, je z turnaje vyřazen.

Re-entry – turnaj, ve kterém je povoleno dokoupení startovních žetonů (1x, 2x nebo neomezeně) po té, co je hráč z turnaje během registrační fáze turnaje vyřazen. Re-entry fáze je předem daná. Obvykle se jedná o prvních 5-7 registračních levelů. Pokud je to možné, je hráč usazen na jiné místo než původně seděl.