Nezařazené

Počet sebevražd se ztrojnásobil, skutečně zabíjí jen Covid?

Celý svět bojuje od loňského března s čínským koronavirem. Několik bitev jsme vyhráli, celá válka ovšem bohužel stále nezná vítěze. V České republice podlehlo nemocem spojených s Covid-19 téměř sedmnáct tisíc lidí, ale je pandemie koronaviru skutečně oním děsivým zabijákem, jak je prezentováno v českých médiích?

Každá mince má dvě strany. Je potřeba zcela důvěřovat zkušeným krizovým manažerům, kteří umí predikovat krizové scénáře vývoje pandemie po všech směrech – a to nejen těch zdravotních, ale ve stejné rovině také těch ekonomických. A tak zatímco česká média dál děsí čtenáře každodenními narůstajícími čísly smrtnosti Covidu-19, téměř nikde se nedočtete, že vlivem většiny vládních restrikcí vzrostla míra depresí v české společnosti o 400 % (zdroj: CNN Prima News) nebo že se o 300 % zvýšily deprese se sebevražednými sklony (zdroj: NUDZ). Jaký je skutečný poměr sebevražd k fázi pokusů se Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) zdráhá říct, přestože tak slíbil pro krajní začátek letošního roku.

Každoročně je v Česku spácháno přibližně 1 300 sebevražd, což je výrazný evropský nadprůměr (zdroj: NUDZ). Pokud uvážíme, že predikovaný nárůst je podle NUDZ až tři sta procent, dostaneme se k ročnímu číslu téměř 4 000 obětí sebevražd za jediný rok v České republice. Zdá se vám to děsivé?

rebuy stars - covid alert - banner

Je to děsivé. My známe příčiny a umíme je pojmenovat. V první řadě jsou významným původcem depresivních stavů české populace téměř všechna domácí média, která se doslova předhánějí ve vyvolávaní strachu a obav u obyvatelstva ve veřejném prostoru. Nutno podotknout, že z části si za tento stav můžou sami Češi. Dle dostupných statistik až 43 % gramotné populace čte pouze clickbaitové nadpisy článků a do nitra kontextu informace se nikdy nepodívají. Pravdivost uvedených informací si pak ověřuje pouhá hrstka obyvatelstva (řádově nižší jednotky procent). Jak se tvoří “senzační” headliny ve zpravodajství se není potřeba rozepisovat, o tom snad někdy příště.

Dalším neméně důležitým aspektem vzniku depresí spojených se sebevražednými sklony je velmi významné ponížení finančních příjmů domácností a z toho vyplývající strach o vlastní existenci i přežití celé rodiny. Nejde o skutečnost, že podnikatel letos vynechá jednu z dovolených, jak se často dočtete v komentářích na sociálních sítích od mnoha absolventů Vysoké školy života, kteří mají své místečko “u pásu“ jisté. Zde se bavíme o skutečném přežití. Stát zakázal podnikatelům legitimní činnost a zrušil jim zdroj obživy. A tak lidé, kteří nebyli na našem státu nikdy závislí a českou ekonomiku svojí pílí ve velkém podporovali, platili svým zaměstnancům mzdy a povinné odvody, se najednou ocitli mnohdy zcela bez příjmů. Bez ohledu na tuto smutnou situaci běží živnostníkům stále smlouvy a z nich vyplývající povinné měsíční platby za energie, nájmy, byty, domy, leasingy, dodavatelské smlouvy. Najednou jsou tito zodpovědní lidé v situaci, kdy vyčerpali téměř veškeré rezervy, nemají peníze na základní poplatky a banky, které už nejsou povinny odkládat splátky úvěrů a hypoték, na živnostníky uvalují ve velkém soudní exekuce zvesela je zapisují do všemožných negativních rejstříků. To vše vede k nezbytným úsporám ve stylu KPZ, propouštění dlouholetých loajálních zaměstnanců a zvyšování depresivních stavů u dalších skupin obyvatelstva. Kde je spravedlnost? Aktuální špatný stav duševního zdraví těchto lidí je ve většině případů naprosto pochopitelný.

Třetím pilířem růstu nejhorších depresí v posledním roce je i sociální izolace. Většina populace je téměř rok asociována, chybí jim jakékoliv psychologicky i fyziologicky pozitivní prvky života: potkat se s přáteli, dojít si na oběd, večer se pobavit u hudby, každé ráno si zajít zacvičit do místního fitka, s kamarády si zahrát hokej, zajít si na představení do divadla, na hezký film do kina. Lidi se nehýbou, děti se nehýbou. Češi průměrně přibrali 7 kg na váze. Při pohledu do zrcadla se následně opět můžeme bavit o navýšení míry deprese. Nikdo nechceme vypadat jako spící mopsík. Starší populace bude pravděpodobně namítat, že to jsou jen rozmary doby, a to primárně u mladých lidí. Zde bychom se rádi pozastavili se zdviženým varovným prstem. Právě skupina obyvatelstva ve věku 20-45 let je tou nejvíc zasaženou skupinou nárůstem depresí se sebevražednými sklony. Víte, co vše je následně ohroženo? Bavíme se o skupině obyvatelstva, která má předávat psychicky pozitivní poselství dalším generacím. Skupina, která má být ekonomickým motorem státu. Ta skupina, která má motivovat dospívající mládež k tomu, aby byla lepší, pečlivější.

Co z textu výše vyplývá? Po dlouhé izolaci si začne výrazná většina lidí své vášně znovu vyhledávat, a to i přes jejich dočasnou ilegalitu. Stále častěji se tak objevují titulky o zátahu policistů na ilegální party v soukromém bytě nebo v otevřené restauraci v rozporu s vládními nařízeními. Vlastně bychom rádi právě teď uvedli jedno praktické a tematické přirovnání. Stejně totiž funguje zábavní segment kasin, do kterých chodí víc než 90 % lidí za zábavou, a přesto stále sílí laciný a hloupý populismus ve smyslu, “Zavřete hazard, protože škodí!” nebo “Zrušte alkohol, protože ničí rodiny!” Ne, neškodí! Neškodí ani kasina ani restaurace. Škodí sami sobě hloupí lidé, kteří neumí ovládat nabytou svobodu ve své vlastní hlavě, a stávají se tak alkoholici, gambleři, feťáci. Žijeme ve svobodné době, tak si ji važme a učme se s ní pracovat, a to i v jiných souvislostech, než jen ve vykřikování hloupostí na sociálních sítích. Pochopili jste, oč tu běží?

Ruku v ruce s narůstajícími depresemi způsobenými zmíněným mediálním zastrašováním, obavami o ekonomickou existenci či sociální izolací, roste i spotřeba alkoholu. Podle aktuálních výsledků ČSÚ by se však mohlo zdát, že došlo k drobnému poklesu v řádu nižších jednotek procent. Nenechte se mýlit. Spotřeba alkoholu se počítá vždy od zakoupeného litru, a to všemi konzumenty v České republice (restaurace, obchody, čerpací stanice…). Pokud zaznamenáme výrazný statistický propad v cestovním ruchu způsobený nájezdy britských, irských, německých nebo skandinávských turistů, dostáváme se k rapidnímu nárůstu spotřeby alkoholu v českých domácnostech. Podle dostupné analýzy NUDZ tato skutečnost vede k nárůstu domácího násilí mužů a vzteku žen.

Speciální oblastí, kde deprese vzkvétá, je školství. Víte o tom, že podíl depresí se sebevražednými sklony se týká také školáků? Zavřené školy a nemožnost sportovat se začíná velmi negativně podepisovat na fyzickém a psychickém zdraví dětí. Někteří žáci a studenti nebyli už téměř rok ve škole, a tak začíná docházet k jejich rozkladu ve všech směrech. Ministerstvo školství se hájí tím, že distanční výuka probíhá nad očekávání dobře a pokud někde domácí výuku nezvládají, je to chybou příslušné školy nebo dokonce rodiny. Ruku na srdce – víte, jak vypadá IT zázemí na úřadech? Všimli jste si někdy, jaký používá úřednice počítač a jakým způsobem? Ve školství je to stejné. IT gramotnost postaršího českého pedagogického sboru je schopna vygenerovat ve většině případů průměrně 1,5 vyučovací hodiny denně. Doslova šokující je zjištění organizace Člověk v tísni, která definovala až 20 % sociálně slabých žáků bez jakéhokoliv spojení se školou. Skutečně se takto může vzdělávat naše budoucí generace? Prezenční docházku do škol dětem nikdo a nic nenahradí. To je ověřená skutečnost staletími. Rodiče nejsou kvalifikovaní učitelé, nejsou tak ve většině případů schopni obrovské množství probírané látky svým potomkům řádně vysvětlit. U dětí tak výrazně roste míra depresí způsobených sebepodceňováním, nepochopením látky, sociální izolací a v neposlední řadě kyberšikanou od nadanějších a lépe zajištěných spolužáků. V Las Vegas se množí případy skoků dětí z oken právě z výše uvedených důvodů (zdroj: CNN).

A co na tento stav říká vláda? Ta založila na startu pandemie speciální skupinu Dopadu Covidu na duševní zdraví, jejíž součástí je také online poradenství 24/7 spadající poměrově (dle segmentu pomoci) pod MŠMT, MPSV a MZ. Vyznáte se v tom? O této skupině informovala v médiích pouze jednou, a to na konci března 2020. Nejpostiženější skupinou s nadměrným rizikem duševního onemocnění jsou podnikatelé a jejich zaměstnanci v postižených oborech (restaurace, hotely, cestovní ruch, zábavní průmysl) a zejména žáci a studenti. A my se ptáme, skutečně pomůže všem zmíněným lidem online psychologická poradna? Podle oficiálních výzkumů Švédského institutu duševních onemocnění funguje prevence sebevražd pouze u žen, které rády mluví a umí se ze svých problémů vypovídat. U mužů zmíněná prevence nefunguje téměř vůbec. Muž mlčí, hromadí veškeré negativní myšlenky sám v sobě, pak jednoho dne jde a prostě “to” udělá. Důvodů je v posledním roce stále víc a frekvence těchto případů neklesá, právě naopak. Můžeme zabránit vzrůstajícímu počtu sebevražd a depresí lepším strategickým plánováním a spravedlivým rozdělováním kompenzačních bonusů ze státní pomoci? Proč jsou někteří zaměstnanci doma se 100 % příjmů, proč někteří musí chodit do práce za sníženou mzdu nebo zcela bez výplaty? Proč někteří lidé berou 100% kompenzace a proč někteří nedosáhnou téměř na nic, krachují, a stahují tak s sebou i své zaměstnance, přátelé a rodinu?

Jestli něco můžeme udělat pro lepší duševní zdraví populace, udělejme to. Zastavme, prosím, nesmyslné lockdowny a neustálé omezování svobody lidí. Kdo se bojí sám o sebe a své nejbližší, ať zůstane doma a čerpá všechny potřebné kompenzace a odměny za svoji “zodpovědnost”! Kdo chce pracovat, ať pracuje, a to samozřejmě s potřebnými omezeními v podobě vládních doporučení. Jsme rozumný národ. Pokud vláda zvolí diplomacii, určitě se domluvíme. Tyto striktní zákazy a nařízení nikam nevedou.

Jsme Rebuy Stars.

Zdroje:
  • Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) / PhDr. Petr Winkler, prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc.
  • Český statistický úřad (ČSÚ) / sběr dat
  • Organizace Člověk v tísni / Zuzana Ramajzlová
  • Dětská ambulance a pediatrie Brno / MUDr. Tamara Polášková
  • Pediatrická klinika FN Motol / prof. MUDr. Jan Lebl, CsC.
  • Echo24, DVTV, CNN Prima News, Seznam Zprávy, Novinky.cz, Seznam Televize