Omaha

Základy

Omaha je karetní hra pro 2 až deset hráčů. Cílem hry je vyhrát co nejvíce žetonů od soupeřů. Hra končí ve chvíli, kdy se všichni hráči rozhodnou pro Fold, nebo jeden hráč vyhraje všechny žetony od ostatních.

Začátek

Nejprve je potřeba určit pozici dealera, ta se určí pomocí rozdání jedné karty každému z hráčů otočenou lícem nahoru. Hráč, který má ze všech nejvyšší kartu, začne hru na pozici dealera. Pokud mají dva hráči stejnou nejvyšší kartu, je rozhodující barva stejných karet. Hodnota karet dle barvy se určuje: Spades (Piky), Hearts (Srdce), Diamond (Káry), Clubs (Kříže).

Ještě před rozdáváním, dva hráči po dealerově levici dají postupně small blind a big blind. Big blind je roven nejnižší možné sázce pro zapojení hráče do hry, small blind jeho polovině. Takže pokud je big blind 50 Kč, pak small blind je 25 Kč.

Jakmile hráči umístí blindy, může hra začít. Dealer začne rozdávat karty od hráče sedícího po dealerově levici (ten co umístil small blind) a pokračuje po směru hodinových ručiček. Takto rozdává po jedné kartě dokud každý hráč nemá čtyři karty.

Sázení

Po rozdání všech karet, nastane kolo sázení před flopem. Sázení končí jakmile:

  • Všichni hráči dostanou možnost hrát
  • Ti hráči, kteří nezahodili své karty dorovnali poslední sázku

Flop

Jakmile se první kolo sázení ukončí, dealer spálí jednu kartu a rozdá první tři karty na stůl (Flop). Jakmile je flop rozdán, začíná další kolo sázení. Toto kolo je ukončeno pokud jsou všechny sázky dorovnány.

Turn

Jakmile je kolo po flopu ukončené, dealer spálí jednu kartu a otočí jednu kartu na stůl (Turn). Na stole jsou v tuto chvíli 4 karty a začíná další kolo sázení. Hru začne hrát opět první hráč po dealerově levici, který má karty. Toto kolo probíhá stejně jako kolo po flopu.

River

Jakmile je ukončeno kolo po turnu, dealer spálí jednu kartu a otočí jednu kartu na stůl (River). Na stole je nyní 5 karet lícem nahoru. Toto kolo je již závěrečné a probíhá stejně jako kolo předchozí.

Showdown

Nastává po ukončení posledního sázecího kola. Princip showdownu je jednoduchý, hráč s nejlepší výherní kombinací bere pot. Výherní kombinace jsou stejné jako v Texas Hold´em, avšak musí být sestavena přesně ze dvou libovolných karet které má na ruce a libovolných 3 karet na stole. To je právě rozdíl oproti Texas Hold´em. V Texas Hold´emu máte na ruce dvě karty a je na vás, pokud je využijete na sestavení výherní kombinace. V Omaze máte na ruce čtyři karty a na sestavení výherní kombinace musíte využít právě dvě z nich.

Dealer určí vítězě, předá mu pot, posune button s dealerem o jednoho hráče po směru hodinových ručiček a začne novou hru. Spolu s dealerem se posouvá o jednoho i small a big blind.

Omaha se hraje buď jako Limitní nebo Pot-limitní hra. V No-limit variantě se prakticky nehraje, jelikož je daleko více akční. Právě pravidla sázení udržují hru v řádu.

Hra

Jakmile se rozhodne o umístění pozic Dealer, Small blind a Big blind, může hra začít. Dealer rozdá každému hráči 4 karty.