Chinese poker

Open Face Chineses Poker

Open Face Chinese Poker průvodce: pravidla, bodování a strategie

 • Každému hráči je rozdáno 13 karet. Své karty musí srovnat do 3 různých pokerových hand.
 • Back hand je pokerová kombinace umístěna nejblíže k hráči, je složena z 5 karet a musí být nejsilnější ze všech tří hand.
 • Prostřední – Middle hand je také 5karetní pokerová handa a musí být nižší než Back hand.
 • Nejvzdálenější hand od hráče – Front hand je 3karetní pokerová handa a musí být ze všech tří hand nejslabší.

Pravidla Open Face Chinese Poker

Herní kombinace pro 5karetní handy jsou stejné jako v běžném pokeru – High card, Pair, 2 Pair, 3 of a kind, Straight, Flush, Full House, Straight Flush, Royal Flush.

Herní kombinace pro 3karetní handu jsou High Card, Pair, 3 of a kind. U 3karetní handy nelze hrát kombinace typu Straight a Flush, protože je velmi jednoduché je sestavit. Nejlepší handou je tedy AAA.

Správné srovnání všech 3 hand sestupně podle jejich herní síly (od spodní po horní) je důležitou součástí Chinese Pokeru. Např. pokud dáte 3 of a kind jako svou Front hand a pouze 2 páry jako svou Middle hand, tak potom budou všechny 3 handy prohlášeny za mrtvé. Celková handa tedy bude mrtvá – viz následující příklady:

Hra je určena pro 2, 3 nebo 4 hráče. K hodnocení se používá bodovací systém. Je zapotřebí dealer button.

Karty se začnou rozdávat od prvního hráče po buttonu. Nejprve je rozdáno 5 karet každému hráči (facedown, po jedné kartě na hráče).

Hráči vezmou svých 5 karet a začnou je pokládat na stůl faceup tak, aby bylo zřejmé, které karty jsou Back, Middle nebo Front hand.

Jakmile jsou karty umístěny, nesmí se jejich pozice po zbytek hry měnit. V tento okamžik má hráč 2 nebo 3 handy načaté, nicméně nedokončené. Zcela výjimečný případ by nastal, kdyby hráč měl Back nebo Middle hand celou sestavenou z prvních 5 karet a zbylé dvě handy ne.

Nyní dostávají hráči 8 zbylých karet – vždy po jedné, facedown. Hráč se musí vždy rozhodnout kam (do které ze tří hand) umístí konkrétní kartu. Jakmile je karta položena, nesmí se přesouvat do jiné handy! Hráč by měl mít jasno, co od které handy očekává, tím spíš, že vidí stále více odkrytých karet na stole.

Opravdová zábava začíná při odkrývání posledních několika karet.

Bodování je založeno na vítězství jedné nebo více hand ze všech tří možných a na Royalty systém za dobré handy. Hráč dostane 1 bod pokud porazí soupeřovu handu (Back hand proti Back hand) a 3 bonusové body za vítězství všech 3 hand (tzv. scoop). Takže pokud hráč vyhraje 2 handy a 1 prohraje, jeho čistý zisk je 1 bod. Ale pokud hráč vyhraje všechny 3 (nebo prohraje všechny 3) handy, pak jeho čistý zisk (nebo prohra) je 6 bodů.

Někteří hráči mohou být zvyklí na jiné bodování. Je tedy dobré si jej vždy ujasnit před hrou.

Za Royalties v Back hand jsou následující body:

 • 25 za Royal
 • 15 za Straight Flush
 • 10 za 4 of a Kind
 • 6 za Full House
 • 4 za Flush
 • 2 za Straight

Body pro Middle hand:

 • 30 za Straight Flush
 • 20 za 4 of a Kind
 • 12 za Full House
 • 8 za Flush
 • 4 za Straight

Body pro Front hand:

 • Three of a Kind: 20
 • Pair of Aces: 9
 • Pair of Kings: 8
 • Pair of Queens: 7
 • Pair of Jacks: 6
 • Pair of Tens: 5
 • Pair of Nines: 4
 • Pair of Eights: 3
 • Pair of Sevens: 2
 • Pair of Sixes: 1

Fouled hand – hráč nedostane žádné body, ale musí „vyplatit“ všechny platné výherní handy včetně Royalties.

Na začátku hry by měla být určena peněžní hodnota jednoho bodu (1 bod = 100 Kč). Výplaty probíhají až na konci hry (když hráči odcházejí). Hráči by si měli své průběžné skóre neustále pamatovat popř. poznamenat. Hráči si mohou určit i max. částku, kterou jsou ochotni prohrát. Pokud je tato částka naplněna a vyplacena, hra končí bez ohledu na celkový počet bodů.

Dobrá strategie pro vyhnutí se mrtvé hry je rozložení karet tak, aby vyšší karty byly v Back hand, nižší v Middle hand a nejslabší v Front hand. Při sestavení párů v každé handě bude jejich síla ve správném (sestupném) pořadí. Tento postup můžete využít i následovně: vašim prvním kartám (prvních 5 od dealera) chybí jedna do postupky nebo do barvy, použijte ji jako Back hand. Máte ještě 8 karet na to, aby se vám podařilo postupku nebo barvu sestavit.

Pokud chcete trochu zariskovat, můžete se zaměřit na získání Royalty bonusových bodů, i když zbývá již jen několik karet do konce hry. Tímto způsobem hry více riskujete Foul hand. Odměna za úspěch může být velká, takže často je tento způsob hry balancováním na hraně – jak velká odměna na vás čeká a jak často vám bude vadit ztráta min. 6 bodů, pokud hra skončí jako Foul.

Vždy sledujte všechny karty na stole (nezaměřujte se pouze na vaše). Tím získáte přehled o možných následných kartách. Dá se to ostatně snadno zjistit, pokud si to dokážete spočítat. V tom je kouzlo OF Chinese Poker.

Jednoduchý příklad:

Na boardu je málo srdcových karet a vy se snažíte sestavit srdcovou Flush. Je tedy velmi pravděpodobné, že se vám Flush podaří sestavit. To samé platí o postupce – na boardu nejsou zrovna ty karty, které potřebujete na sestavení postupky…

Fantasy Land začíná pokud sestavíte pár Queen ve vaší Front hand bez Foulu. Není to tak jednoduché – potřebujete pár Kingů (nebo více) v Middle hand a pár Es (nebo více) v Back hand. Pokud se vám podaří sestavit handu s párem Queen ve Front hand, příští hru vám bude rozdáno všech 13 karet facedown na začátku hry najednou!

To vám samozřejmě poskytne obrovskou výhodu. Všech 13 karet můžete ihned použít k optimálnímu sestavení všech 3 hand.

Queeny jsou v balíčku jen 4 a šance na to, že vám přijdou v tu pravou chvíli, když potřebujete, není velká. Mnohokrát se tedy musíte rozhodnout již na samém začátku nebo v průběhu hry, jestli Queeny spárovat na Front hand nebo ne.

Nesmíte zapomenout, že Middle a Back hand musí být silnější! Je to risk, ale odměna za to stojí!

Hráč, který dostane všech 13 karet, je musí všechny otočit až na něj přijde řada. Nesmí potom již měnit jejich pořadí! Hráč, který aktuálně hraje Fantasy Land se již nemůže touto cestou dostat na další Fantasy Land (2x Queen na Front hand).

Open Face Chinese Poker – turnajová pravidla

Hra je určena pro 4 hráče.

Finálový stůl bude odehrán v 5 hráčích s tím, že pozice buttonu bude vynechána.

Hráči dostanou zakrytou (face down) šestou (6.) až třináctou (13.) kartu postupně po jedné. Až potom, co se jeden hráč vyjádří dostane další hráč svou kartu.

Hráč, který není na řadě a předčasně otočí svou kartu, bude potrestán ztrátou jednoho (1) bodu ve prospěch všech aktivních hráčů, kteří se účastní dané hry.

Hráč, který zamešká hru, bude potrestán ztrátou tří (3) bodů ve prospěch všech aktivních hráčů, kteří se účastní dané hry. Tento potrestaný hráč ovšem nebude muset platit žádné royalties , které by se v této aktuální hře mohly vyskytnout.

Hráč, který zamešká hru, nemá nárok na žádné žetony od hráčů, kteří sami byli potrestáni.

Bude-li na hráče nahlášen time , musí se tento hráč do 30 sekund rozhodnout, jak bude postupovat ve hře dál. Pokud se do 30 sekund nerozhodne, budou jeho karty prohlášeny za mrtvé a bude muset zaplatit plnou pokutu včetně všech případných royalties.

Slovní prohlášení nejsou závazná. Akce je považována za ukončenou, až když hráč položí kartu na zvolené místo a dá ruce pryč (jako při šachové partii).

Hráč se může ze svého místa vzdálit pouze tehdy, když jeho konkrétní hra již nevyžaduje žádné konkrétní rozhodnutí (např. Flush na bottom hand, Straight na middle hand) a poslední tři (3) karty mohou být položeny pouze a jedině na Top hand a nebo hra, která je již foul a nemůže být žádným způsobem zachráněna.

Hráči nebude dovoleno se vzdalovat z místa, pokud jeho hra vyžaduje konkrétní a aktivní rozhodování. Pokud tak ale učiní, bude jeho hra prohlášena za foul a bude muset zaplatit plnou pokutu včetně všech případných royalties.

Všechny body a royalties budou vyplaceny postupně podle pozice hráčů na stole s tím, že se začne u hráče č. 1. Každá transakce konkrétního hráče musí být vypořádána před tím, než se přistoupí k další transakci. Hráč je ze hry vyřazen tehdy, když není schopen zaplatit jinému hráči jeho vyhrané body. Hráč, jehož hodnota bodů během placení jednotlivých transakcí klesne na nulu (0), bude ze hry vyřazen.

Příklad

Hráč (A) je na první pozici a má 10 bodů. Hráč (A) dluží hráči (B) 12 bodů, ale od hráče (C) i (D) dostane po 20 bodech. Hráč (A) nemá dostatek bodů, aby dokončil transakci s hráčem (B) a tudíž je ze hry vyřazen i když mu hráči (C) a (D) dluží body.

Hráči mohou vyhrát nebo prohrát pouze ty žetony, které měli na začátku té konkrétní hry.

Příkladem budiž: hráč (A) má 12 bodů a může tudíž od hráče (B) vyhrát 12 bodů nebo s ním 12 bodů prohrát. Pokud od hráče (B) vyhraje 8 bodů a tím tuto transakci uzavře, zbývají mu již jen 4 body (z původních 12) na vypořádání nové transakce s hráčem (C). Pokud vyhraje nebo prohraje tyto 4 body budou jeho transakce uzavřeny. Transakce s hráčem (D) se proto neuskuteční.

 • Beat: 1
 • Scoop: 6
 • Foul: 6 každému hráči