Casino Plzeň Plaza

Casino Plzeň Plaza je chráněno nanotechnologií proti bakteriím

Známe to všichni. Od začátku letošního jara řádí po celé České republice coronavirus jako pominutý. Přestože ohniska nákazy v Plzni pominula, musíme být neustále obezřetní. V Rebuy Stars jsme spojili síly se společností Nano Global Tech, která prostřednictvím špičkové nanotechnologie zbavila celé Casino Plzeň Plaza 99% škodlivých bakterií, a to s dvouletou garancí. Děkujeme.

nano global tech - banner - rebuy stars casino - plzen plaza

Jak to funguje? Do vnitřních prostor se nástřikem nanáší antibakteriální suspenze SmartcoatTM, jejíž nanesením se tvoří fotokatalytická vrstva nano-oxidu titaničitého. Takto ošetřené povrchy jsou plně funkční i po 4 letech od aplikace, tedy s maximální ochranou ploch proti usazování plísní nebo mikroorganismů. Suspenze v uzavřeném prostoru dále dlouhodobě čistí vzduch, včetně významné redukce virů a bakterií.

Garance 2 let:

 • až 99% eliminace rizika přenosu kontaktních nákaz
 • až 99% eliminace výskytu škodlivých těkavých org. látek (formaldehyd, xylen, benzen, toluen…)
 • až 99% eliminace Nox (oxidy dusíku)
 • až 99% eliminace výskytu patogenních kolonií bakterií
 • až 99% eliminace výskytu virů
 • až 99% eliminace jedovatých výparů
 • až 99% eliminace pachů
 • až 99% eliminace výskytu alergenů
 • masivní ionizace ovzduší (samovolná čistička vzduchu)
 • eliminace výskytu částic mikroprachu
 • plochy získají samočistící efekt a větší odolnost vůči otěru (4H)
 • celkové dlouhodobé dosažení vyšší třídy čistoty a hygieny

 

 

Děkujeme firmě Nano Global Tech
za profesionální dezinfekci
prostor Rebuy Stars Casina Plzeň Plaza

Rebuy Stars - Logo - partner - losovacka - plzen plaza - nano global tech