Black Jack

Black Jack je jedna z nejoblíbenějších karetních casino her. V Rebuy Stars můžete sázet na box již od 100 Kč a maximálně až do 20.000 Kč.

Black Jack

Cílem hry je mít vyšší součet karet než krupiér. Hráč může zůstat stát při jakýchkoliv dvou obdržených kartách, nebo žádat další kartu až do součtu 21. Při kombinaci prvních dvou karet s hodnotou 10 + eso = Black Jack hra končí a box je vyplacen. Krupiér musí vždy táhnout při součtu karet 16 nebo menším.

Hodnoty karet

 • Eso má hodnotu 1 nebo 11. Hodnota 1 platí vždy, jestliže by součet karet převyšoval 21.
 • Figury (J, Q, K) mají vždy hotnotu 10. Všechny ostatní karty mají hodnotu tolik, kolik je na nich uvedeno.

Hra

Všechny sázky musejí být vsazeny do boxů. Maximální počet oddělených sázek je 3 / 1 box.

Krupiér rozdá po jedné kartě do všech boxů obsahujících sázku a jednu kartu rozdá sobě. Poté rozdá druhou kartu do boxů. Všechny karty na stole jsou položeny lícem nahoru a hráči se jich nesmí dotýkat.

 

Hráč, který je na řadě má následující možnosti:

 • Hit – obdrží další kartu
 • Stand – hráč již nedostane další kartu
 • Double – hráč zdvojnásobí svou sázku a bude mu rozdána již pouze jedna karta
 • Split – karty stejné bodové hodnoty lze rozdělit na dvě separátní hry a to celkem 3x, hráč vsadí další sázku rovnu sázce původní
 • Pojištění – je-li první kartou krupiéra eso, nabídne hráčům pojištění, tj. vsazení max poloviny původní sázky. Má-li krupiér Black Jack, hráči je pojištění vyplaceno 2:1, v opačném případě sázka prohrává.

Ovládání boxu

 • Hráč se musí jasně, slovně nebo ručními posunky vyjádřit zda vyžaduje kartu, nebo zda si přeje zůstat stát (jasným mávnutím ruky nebo pohybem ukazováčku naznačujícím, že chce kartu).
 • První hráč u stolu má přednost před ostatními hráči hrajícími na jeho boxu a proto žádá karty on, ať je výše sázky jakákoliv. Tento hráč je „majitel boxu“.
 • Rozhodne-li se majitel boxu karty rozdělit (splitovat), ale ostatní to odmítnou, pokračují ve hře na první sestavě z rozdílných karet.
 • Rozhodne-li se majitel boxu, že zdvojnásobí sázku a ostatní odmítnou, potom pouze jedna další karta bude rozdána do boxu.
 • Rozhodne-li se majitel boxu, že nerozdělí ani nezdvojnásobí, nemohou toto využít ani ostatní hráči na jeho boxu.
 • Má-li rozdávající eso, všichni hráči sdílející box se mohou individuálně rozhodnout, zda nabídnuté pojištění přijmou.
 • Jeden hráč může disponovat tolika boxy, kolika si přeje, pokud tím jiným hráčům nebrání ve hře u stolu.
 • Na jednom boxu mohou hrát tři hráči, pokud každý hráč vsadí minimální sázku stolu a pokud součet za box nepřevyšuje maximum stolu.
 • Jestliže součet vsazený na jeden box převyšuje maximum stolu, má majitel boxu přednost a ostatní hráči musí své sázky snížit.